Сутність та місце захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки підприємства.

Поступальний розвиток науки, техніки, культури – найважливіший критерій цивілізаційного прогресу в історії людства. Цей критерій відзеркалює інтелектуальний потенціал суспільсьтва, результати творчої діяльності людей. Творчість є однією із найбільш характерних рис людини, це її невід'ємна властивість. Складовою частиною творчої діяльності є інтелектуальна діяльність. Однак, результати інтелектуальної діяльності повинні обов'язково відповідати вимогам встановленим законом. Лише за цих обставин результати інтелектуальної діяльності можуть отримати правову охорону і відповідно стати об'єктами інтелектуальної власності.

Детальніше: Сутність та місце захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки підприємства.

Теоретико – прикладні аспекти захисту інтелектуальної власності суб'єкта господарювання

   Перспективи розвитку України у європейському просторі, набуття чинності нових нормативно-правових актів з питань захисту прав інтелектуальної власності обумовлює необхідність оновленого погляду на систему економічної безпеки підприємств, і перш за все, охорони об’єктів права інтелектуальної власності. Це має логічне пояснення, оскільки володіння правами інтелектуальної власності забезпечує національну безпеку країни та міцність конкурентних позицій в набагато більшому ступені, ніж виробництво товарів і послуг, та має в умовах світової економічної кризи найвищу цінність.

Детальніше: Теоретико – прикладні аспекти захисту інтелектуальної власності суб'єкта господарювання

Як держава кредитує будівництво житла для молоді

Проблема забезпечення громадян, зокрема молоді, житлом завжди була гострою для нашої держави. На виконання вимог ст. 47 Конституції України держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Для вирішення зазначеної проблеми держава застосовує такий нетрадиційний для нашої країни до останнього часу метод, як кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла (далі – КБД) за рахунок бюджетних коштів.

Детальніше: Як держава кредитує будівництво житла для молоді